Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu
Rejestry, Ewidencje

 

Rejestry, ewidencje i archiwa Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu prowadzi następujące rejestry:

- rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej,
- rejestr skarg i wniosków,
- rejestr wydanych delegacji służbowych,
- ewidencja pieczęci i stempli,
- "Książka kontroli",
- ewidencja wyjść w godzinach służbowych,
- ewidencja wyjść w godzinach prywatnych,
- ewidencja nadgodzin,
- rejestr spisów zdawczo-odbiorczych,
- rejestr delegacji

Powstała w toku działalności Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu dokumentacja jest przekazywana do archiwum zakładowego. Sposoby i zasady udostępniania dokumentów znajdujących się w archiwum zakładowym KM PSP w Świnoujściu zawarte są w rozdziale VII Udostępnianie akt § 19 - § 28 Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych PSP stanowiącej załącznik do Decyzji nr 17 Komendanta Głównego PSP z dnia 22 kwietnia 2009 r.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 4054
Wprowadzony przez: Witold Kalisz
Data opublikowania: 2009-12-03 13:03:19
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2009-12-03 14:52:57 Witold Kalisz
Publikacja artykułu
2009-12-03 14:52:35 Witold Kalisz