Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu

Szukaj w tym dziale:

 

Majątek i budżet Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu

I.       Majątek KM PSP w Świnoujściu

II.     II. Budżet KM PSP w Świnoujściu

I. Majątek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu stanowi własność Skarbu Państwa. Majątek trwały i majątek obrotowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu wg stanu na dzień 01 stycznia 2009r. przedstawia się następująco:

I. Majątek trwały wynosi (netto) w tym: 955.284,12 zł.
I.1. Rzeczowy majątek trwały w tym: 955.284,12 zł.
I.1.1. Środki trwałe 955.284,12 zł.
   
   
   
II. Majatek obrotowy wynosi w tym: 52.334,61 zł.
II.1. Zapasy 44.908,75 zł.
   
II.3. Środki pieniężne 7.425,86 zł.
 

II Budżet KM PSP w Świnoujściu

Bilans jednostki budżetowej za rok 2019