Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu
AWARIE PRZEMYSŁOWE

Zakłady zwiększonego ryzyka, wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

Informacja została przygotowana w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej  (Dz.U z 2015 r. poz. 2145).

 

Na obszarze powiatu grodzkiego Świnoujście funkcjonują następujące zakłady stwarzające ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej:

- Terminal Przeładunkowy „Baltchem” przy ulicy Karsiborskiej 35 w Świnoujściu  – zakład o dużym ryzyku (ZDR),

- Terminal Regazyfikacyjny Skroplonego Gazu Ziemnego przy ulicy Ku Morzu 1 w Świnoujściu - zakład o dużym ryzyku (ZDR),

- Terminal Paliw PKN ORLEN przy ulicy Bunkrowej 5 w Świnoujściu – zakład o zwiększonym ryzyku (ZZR) .

 

Informacje o zakładach dużego ryzyka (ZDR) są umieszczane na stronie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie www.szczecin.kwpsp.gov.pl  .

 

 

 

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakładów o zwiększonym ryzyku powiatu grodzkiego Świnoujście.

 

INFORMACJA

O PRZEDŁOŻONYCH ZGŁOSZENIACH ZAKŁADÓW O ZWIEKSZONYM RYZYKU LUB O DUŻYM RYZYKU

Lp.

Powiat, na terenie którego znajduje się zakład

Oznaczenia prowadzącego zakład, jego miejsca zamieszkania lub siedziby oraz numer telefonu/faksu i dodatkowo adres e-mail

Nazwa, siedziby i adres strony internetowej zakładu, numeru telefonu/faksu i dodatkowo adres e-mail

Data przedłożenia zgłoszenia zakładu

1

2

3

4

5

 1.

Świnoujście

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Adres siedziby: 09-411 Płock,                           ul. Chemików 7,

Telefon : (+48 24) 365 00 00 ,  faks: (48 24) 365 28 41,                 e-mail: media@orlen.pl

Terminal Paliw   w Świnoujściu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. (BP 94) ul. Bunkrowa 5,                  72 – 602 Świnoujście                          Telefon : (24) 256 72 41,                  faks: (91) 321 52 17,                                e –mail: krzysztof.hudzik@orlen.pl

 22.04 2014 r.                             19.06.2017 r.  (aktualizacja)

 

INFORMACJA

O POZYTYWNIE ZAOPINIOWANYCH PROGRAMACH ZAPOBIEGANIA POWAŻNYM AWARIOM (PZA)

Lp.

Powiat, na terenie którego znajduje się zakład

Oznaczenia prowadzącego zakład, jego miejsca zamieszkania lub siedziby oraz numer telefonu/faksu i dodatkowo adres e-mail

Nazwa, adres i adres strony internetowej zakładu, numeru telefonu/faksu i dodatkowo adres e-mail

Data

złożenia PZA

pozytywnego zaopiniowania PZA*)

złożenia zmian do PZA

pozytywnego zaopiniowania zmian
do PZA*)

1

2

3

4

5

6

7

8

 1.

 Świnoujście

 Polsk Koncern Naftowy ORLEN S. A.  

Adres siedziby: 09-411 Płock, ul. Chemików 7,

Telefon: (+48 24) 365 00 00,        faks: (48 24) 365 28 41,  e-mail: media@orlen.pl

Terminal Paliw   w Świnoujściu  

Polskiego Koncernu Naftowego             ORLEN S.A. (BP 94)                         ul. Bunkrowa 5,     72 – 602 Świnoujście Telefon : (24) 256 72 41, faks: (91) 321 52 17,                                    e –mail: krzysztof.hudzik@orlen.pl  www.orlen.pl

02.05. 2014 r.  

02.06.2014 r.

04.08. 2017 r.

04.09.2017 r.


INFORMACJA

O KONTROLACH PLANOWYCH W TERENIE

Lp.

Powiat, na terenie którego znajduje się zakład

Nazwa, adres i adres strony internetowej zakładu ze wskazaniem, czy jest to zakład o dużym ryzyku czy zakład o zwiększonym ryzyku

Organ/organy kontrolne, które zaplanowały kontrolę w zakładzie

Data ostatniej kontroli na terenie zakładu

Wskazanie, gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu

1

 

 

4

5

6

 1.

 Świnoujście

Terminal Paliw   w Świnoujściu    

Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. (BP 94) 

ul. Bunkrowa 5

72 – 602 Świnoujście

www.orlen.pl

Zakład o zwiększonym ryzyku (ZZR)

 nie dotyczy

 30.11.2017 r.

W  2018 r. nie zaplanowano kontroli.

 

Awarie przemysłowe