Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu

Szukaj w tym dziale:
 

Majątek i budżet Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu

I.       Majątek KM PSP w Świnoujściu

II.     II. Budżet KM PSP w Świnoujściu

I. Majątek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu stanowi własność Skarbu Państwa. Majątek trwały i majątek obrotowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu wg stanu na dzień 01 stycznia 2009r. przedstawia się następująco:

I. Majątek trwały wynosi (netto) w tym:955.284,12 zł.
I.1. Rzeczowy majątek trwały w tym:955.284,12 zł.
I.1.1. Środki trwałe955.284,12 zł.
  
  
  
II. Majatek obrotowy wynosi w tym: 52.334,61 zł.
II.1. Zapasy44.908,75 zł.
  
II.3. Środki pieniężne7.425,86 zł.
 

II.Budżet Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujsciu w 2009r. wynosi 3.558.000 zł. w tym:

II. Budżet 2009r. w tym:3.558.000 zł.
II.1. wynagrodzenia i pochodne2.853.107 zł.
II.2. świadczenia334.334 zł.
II.3. wydatki rzeczowe370.559 zł.